ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η σειρά εργαλείων της Mirka αποτελείται από εργαλεία υψηλής ποιότητας για επαγγελματική χρήση. Η Mirka εγγυάται ότι το εργαλείο σας δεν περιέχει κατασκευαστικές ατέλειες ή αστοχίες υλικών.
(Μετάφραση από το εγχειρίδιο στα Αγγλικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.)

Εγγύηση

Τα εργαλεία Mirka καλύπτονται από διετή εγγύηση, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αγοράς. Δηλώνοντας το εργαλείο σας Mirka εντός 30 ημερών από την αγορά, καλύπτεστε με εγγύηση ενός επιπλέον έτους. Η διάρκεια της εγγύησης είναι ένα έτος αν το εργαλείο, η μπαταρία και ο φορτιστής χρησιμοποιούνται συνεχώς σε βιομηχανικές εφαρμογές. Μπορείτε να δηλώσετε το εργαλείο, την μπαταρία και το φορτιστή Mirka στη διεύθυνση: www.mirka.com/warranty_registration Τα πιστοποιητικά εγγύησης αφορούν συγκεκριμένο μηχάνημα και συγκεκριμένο πελάτη. Κάθε εργαλείο πρέπει να δηλωθεί ξεχωριστά. Η δήλωση και η πρόσθετη εγγύηση δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλο άτομο ή εταιρεία. Η συστοιχία μπαταριών και ο φορτιστής που περιλαμβάνονται στην αγορά του εργαλείου καλύπτονται με το πρόγραμμα εγγύησης 2+1 ετών. Η εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα που έχουν αγοραστεί ξεχωριστά. Η μπαταρία καλύπτεται από εγγύηση για 2+1 έτη / 300 κύκλους φόρτισης από την ημερομηνία αγοράς, ανάλογα με το ποιο συμπληρώνεται πρώτο. Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα με ένα εργαλείο Mirka, το οποίο καλύπτεται από τους παρόντες όρους εγγύησης, και το πρόβλημα έχει προκληθεί από κατασκευαστική ατέλεια ή αστοχία υλικού, τότε η Mirka θα επισκευάσει το εργαλείο χωρίς χρέωση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης που δηλώνονται στο παρόν. Προκειμένου να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης του εργαλείου σας, το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται, να συντηρείται και να λειτουργείται σύμφωνα με τις οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού που παρέχονται από τη Mirka.
Όροι και προϋποθέσεις
Η εγγύηση του εργαλείου Mirka καλύπτει ατέλειες υλικών και κατασκευής.
Η εγγύηση δεν καλύπτει
• Τυχόν ζημιά που οφείλεται σε κακή χρήση, αμέλεια κατά τη χρήση ή τη συντήρηση, ατυχήματα, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, οξέα, νερό, μη κατάλληλη αποθήκευση, υπερβολικές κρούσεις ή ζημιές λόγω μεταφοράς.
• Ατέλειες που οφείλονται σε ανταλλακτικά, αξεσουάρ ή συστατικά μέρη εκτός των γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ της Mirka.
• Εργαλεία αέρος που χρησιμοποιούνται με μη φιλτραρισμένο αέρα ή χωρίς λίπανση.
• Στοιχεία που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά όπως: δίσκος στήριξης, τσιμούχα φρένου, προστατευτικό κάλυμμα, ρότορας, πτερύγια, εξάρτημα σύνδεσης εξαγωγής, σιγαστήρας, έδρανα, ψήκτρες, λαστιχένια βάση, μπαταρία (με περισσότερους από 300 κύκλους φόρτισης) ή καλώδιο τροφοδοσίας.
• Εργαλεία που έχουν υποστεί: τροποποίηση, επισκευή ή προσπάθειες επισκευής (από άτομο εκτός του εξουσιοδοτημένου σέρβις της Mirka), μερικώς ή πλήρως αποσυναρμολογημένα εργαλεία.
Τα αξεσουάρ, το κιβώτιο, τα δείγματα προϊόντων και/ή τα διαφημιστικά προϊόντα της Mirka δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Τα μέρη που έχουν επισκευαστεί ή αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Mirka στα πλαίσια της εγγύησης, έχουν εγγύηση 3 μηνών.
Οι επισκευές εντός του χρόνου εγγύησης δεν παρατείνουν ή ανανεώνουν τον αρχικό χρόνο εγγύησης του εργαλείου.
Κανείς άλλος εκτός από τη Mirka δεν έχει την εξουσιοδότηση να τροποποιήσει ή να επεκτείνει τους ή να προσθέσει στους δεδομένους όρους και προϋποθέσεις της εγγύησης.
Οι παρόντες όροι εγγύησης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φινλανδίας, με εξαίρεση τη νομοθεσία και τα διατάγματα για τη διεθνή πώληση αγαθών. Οι καταναλωτές ενδέχεται να έχουν άλλα υποχρεωτικά δικαιώματα εκ του νόμου στη χώρα τους, τα οποία δεν περιορίζονται από τους παρόντες όρους της εγγύησης, καθώς η εγγύηση διέπεται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία αγοράστηκε το προϊόν από τον καταναλωτή. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αποζημιώσεις για χρόνο διακοπής λειτουργίας, απώλεια παραγωγής, τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.
Οποιαδήποτε διένεξη, αντιπαράθεση ή αξίωση προκύψει από ή σε συνδυασμό με τους παρόντες όρους εγγύησης ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με το αντικείμενο αυτών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κάθε αξίωσης που σχετίζεται με το προϊόν, την κατασκευή του, τυχόν εγγύησης που αφορά αυτό ή οποιαδήποτε δηλούμενη ατέλεια σε τέτοιο προϊόν, θα διευθετείται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Κεντρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Ελσίνκι από έναν (1) διαιτητή που θα οριστεί σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες. Ο τόπος της διαιτησίας θα είναι το Ελσίνκι και η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στη διαδικασία της διαιτησίας θα είναι τα Αγγλικά. Σε περιπτώσεις δυσκολιών διερμηνείας ή ασυμφωνιών, θα χρησιμοποιείται η γλώσσα προέλευσης.
Στα πλαίσια υποχρεωτικών εκ του νόμου δικαιωμάτων, οι καταναλωτές μπορούν να εκκινούν νομικές διαδικασίες σε δικαστήρια της χώρας, στην οποία αγοράστηκε το προϊόν από τον καταναλωτή, ή της χώρας διαμονής του καταναλωτή και τέτοια υποχρεωτικά θεσμικά δικαιώματα θα υπερισχύουν. Υποβολή αξίωσης εγγύησης Για την υποβολή αξίωσης για επισκευή στα πλαίσια της εγγύησης, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Mirka ή στο τοπικό σας τμήμα υποστήριξης πελατών της Mirka. Τα εργαλεία που επιστρέφονται για επισκευή στα πλαίσια της εγγύησης πρέπει να συνοδεύονται από έγκυρη απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο. Για επισκευές στα πλαίσια της πρόσθετης περιόδου εγγύησης, το εργαλείο πρέπει να συνοδεύεται από έγκυρη απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο και ένα έγκυρο πιστοποιητικό επέκτασης εγγύησης. Διαφορετικά η εγγύηση δεν θα ισχύει. Η αξίωση εγγύησης πρέπει να υποβάλλεται με όσο το δυνατόν μικρότερη καθυστέρηση. Η αξίωση εγγύησης πρέπει να υποβάλλεται εντός της περιόδου εγγύησης.